TUMS Meetdiensten
Interesse in een meter of energiemonitoring Offerte aanvragen
Interesse in een meter of energiemonitoring Offerte aanvragen

Klimaatakkoord

Wil Zweemer, hoofd Assetmanagement Services: “We zullen de komende jaren steeds minder fossiele energie gebruiken. Dat gebeurt door verdergaande energiebesparende maatregelen te treffen en door meer invoeding op onze netten van duurzaam opgewekte energie zoals zonne-energie, windenergie en tegenwoordig ook groen gas. Dat heeft alles te maken met de noodzaak om minder CO2 uit te stoten. We hebben dat in Nederland breed vastgelegd in het Klimaatakkoord en in Zeeland is dat uitgewerkt in het Zeeuws Energie Akkoord waarmee het RES (Regionale Energie Strategie) aan de slag is gegaan”

“Het Klimaatakkoord stelt netbeheerders voor grote uitdagingen omdat we veel meer duurzame energie aangeboden krijgen. Transportprognoses en –realisaties kennen steeds grotere verschillen. Data gaat daarbij een steeds grotere rol spelen”, aldus Wil.

“Als netbeheerder kunnen we niet zonder de data van TUMS Meetdiensten” Wil Zwemer, Manager Asset Management, Kwaliteit & Processen

Belangrijk

Zweemer: “Als gevolg van al deze ontwikkelingen en veranderingen wordt de rol van TUMS Meetdiensten steeds belangrijker voor ons. TUMS Meetdiensten geeft dagelijks de kwartierdata (van het elektriciteitsverbruik) van de afgelopen dag aan ons door.  Door dit te combineren met onze “online monitoring” waarbij ‘near realtime’ de status van voor ons belangrijke producenten (tegenwoordig soms zelfs prosumenten genoemd) inzichtelijk zijn, kunnen we die data gebruiken om betere transportprognoses te maken en eventuele knelpunten tijdig signaleren.”

“Dat is belangrijk voor ons, omdat er steeds meer wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet en in de zomerperiode het groene gas niet alleen in het betreffende deelnet verbruikt wordt, maar ook doorgezet wordt naar het transportnet van Gasunie Transport Services (de landelijke netbeheerder). Bij elektriciteit zien we steeds vaker dat we vanuit ons regionale net juist ‘leveren’ aan TenneT (de beheerder van het landelijke elektriciteitsnet). De verwachting is dat het klimaatakkoord en de versnelling van de energietransitie er toe zullen leiden dat die situaties veel vaker gaan voorkomen.”

Allocatie & reconciliatie

Wil: “De kwartierdata voor elektriciteit hebben we ook nodig om invulling te kunnen geven aan onze wettelijke taken op het gebied van allocatie en reconciliatie. Bij allocatie wordt de energie die dagelijks over het netwerk gaat toegewezen aan energieleveranciers en programmaverantwoordelijken. Bij reconciliatie vindt de verrekening plaats op basis van het werkelijk gebruik.”

Data-provider

“TUMS Meetdiensten is onze “data-provider”. Ze beheren de bedrijfsmetingen in de stations en de meetinrichtingen op de overdrachtspunten tussen de landelijke netbeheerder en ons regionale netwerk. Tenslotte faciliteren ze ons ook bij het monitoren van de spanningskwaliteit in de netten,” aldus Wil Zwemer.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd geraakt en wilt u meer weten? Neem contact met Jan Louws op via info@tumsbv.nl.