TUMS Meetdiensten
Interesse in een meter of energiemonitoring Offerte aanvragen
Interesse in een meter of energiemonitoring Offerte aanvragen

Uw gebouw ‘Paris Proof’ met TUMS

Er wordt steeds vaker gesproken over ‘Paris Proof’ en de dringende noodzaak om actie te ondernemen. Maar het is niet alleen cruciaal om over ‘Paris Proof’ te praten, maar vooral om daadwerkelijk stappen te ondernemen en de wereldwijde impact van menselijke activiteiten op het milieu te verminderen voor een duurzamere toekomst.

 

Maar eerst, waar staat ‘Paris Proof’ eigenlijk voor?

De term ‘Paris Proof’ verwijst naar het Akkoord van Parijs, een internationaal klimaatakkoord dat in 2015 is gesloten. Het hoofddoel van het Akkoord van Parijs is het beperken van de wereldwijde temperatuurstijging tot ruim onder 2 graden Celsius en streven naar een beperking van 1,5 graden Celsius ten opzichte van pre-industriële niveaus. Bedrijven en organisaties die ‘Paris Proof’ willen zijn, streven ernaar om hun CO2-uitstoot in lijn te brengen met de doelstellingen van het Akkoord van Parijs. Het behalen van deze doelstellingen vereist grootschalige inspanningen op het gebied van energietransitie, emissiereductie, duurzame energieopwekking, en andere maatregelen om de impact van menselijke activiteiten op het klimaat te verminderen.

Het Akkoord van Parijs en de Nederlands wetgeving

In Nederland zijn er verschillende wetten en regelgevingen die betrekking hebben op klimaat en duurzaamheid, en die in lijn zijn met de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Enkele belangrijke wetten en initiatieven zijn:

Klimaatwet (2019)

Deze wet stelt het Nederlandse klimaatbeleid vast en bevat doelstellingen voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Het streeft naar een vermindering van 49% in 2030 en 95% in 2050 ten opzichte van 1990.

Wet milieubeheer

Deze wet omvat verschillende bepalingen met betrekking tot milieubescherming, waaronder voorschriften voor emissies en energiebesparing. Bedrijven moeten voldoen aan specifieke normen en eisen met betrekking tot hun milieuprestaties.

"In veel gevallen wordt naleving van 'Paris Proof' niet alleen bepaald door wetgeving, maar ook door markttrends, consumentenverwachtingen en druk van investeerders die duurzaamheidscriteria in overweging nemen bij het nemen van investeringsbeslissingen. Het is belangrijk voor bedrijven om zich bewust te zijn van deze ontwikkelingen en proactief te handelen om duurzaamheid te integreren in hun bedrijfsvoering." Stephan Speksnijder, Account-Klantrelatiemanager

Onze CO2-routekaart naar een ‘Paris Proof’ gebouw

Onze CO2-routekaart helpt organisaties bij het opstellen van een plan om de CO2-uitstoot van de energiestromen van organisatie in lijn te brengen met de doelstellingen van het Akkoord van Parijs. Het biedt een gestructureerd kader om de benodigde maatregelen te identificeren, te plannen én uit te voeren om de uitstoot te verminderen en een duurzame en klimaatneutrale toekomst te bereiken.

De CO2-routekaart van TUMS in het kort

 • U krijgt gedetailleerd inzicht hoe u er nu voor staat
  We bieden gedetailleerd inzicht in de huidige CO2-uitstoot van de energiestromen van uw organisatie, inclusief de bronnen en onderdelen waaruit deze uitstoot voortkomt.
 • Samen maken we plannen en gaan we het écht doen
  We creëren samen duidelijke en meetbare doelstellingen voor CO2-reductie. Na een zorgvuldige voorbereiding gaan we op basis van een echt maatwerkadvies aan de slag in het door u bepaalde tempo.
 • U weet altijd waar u aan toe bent
  We zijn van tevoren helder over de investering, CO2-besparing en terugverdientijd. Met ons energiemanagementplatform heeft u vervolgens 24/7 inzicht in de resultaten. Ook handig om stakeholders te informeren over uw CO2-reductie!

De CO2-routekaart en de EED-auditverplichting

Worstel je met de EED-auditverplichting? Het implementeren van een CO2-routekaart is een effectieve manier om hieraan te voldoen. Ben je hier al mee aan de slag? Dan nemen we deze acties op in de CO2-routekaart!

Dit is onze aanpak: in vijf stappen naar ‘Paris Proof’ en een duurzame toekomst

Stap 1. Inzicht creëren

Onze energieanalist bezoekt uw locatie voor een energiescan en we analyseren uw energieverbruik aan de hand van meetdata. Daarnaast inventariseren we de bestaande inspanningen vanuit bijvoorbeeld de EED-auditverplichting en het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Stap 2. Ambitie bepalen

In welk tempo wilt u naar ‘Paris Proof’?  We definiëren samen uw doelstellingen en bepalen het gewenste tempo.

Stap 3. Advies

U ontvangt een maatwerkadvies voor uw ideale route naar ‘Paris Proof’, waarin alle acties zijn opgenomen, inclusief een overzicht van de investering en subsidies, CO2-besparing en terugverdientijd. En omdat we ook de acties uit de EED-auditverplichting en het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) meenemen, is het echt helemaal compleet.

Stap 4. Actie

We nemen de regierol op ons bij de uitvoering van de acties uit uw CO2-routekaart.  We coördineren en sturen het proces, zodat de benodigde acties efficiënt worden geïmplementeerd.

Stap 5. Continu verbeteren

Jaarlijks evalueren we of uw organisatie nog op koers ligt en identificeren we eventuele aanpassingen voor verdere optimalisatie.  Daarnaast beheren we afwijkingen en zorgen we voor tijdige rapportages. Op deze manier houden we de vinger aan de pols en zorgen we ervoor dat uw organisatie op de juiste koers blijft richting het behalen van de CO2-doelstellingen!

 

Waarom je gebouw verduurzamen met TUMS?

 • Je hebt toegang tot de beste oplossingen om te verduurzamen via één aanspreekpunt
 • Je krijgt een echt maatwerkadvies helemaal aangepast op de situatie van jouw bedrijf of organisatie
 • We begeleiden het totale traject, van EED-auditverplichting tot en met de uitvoering van de acties
 • Je ontvangt tussentijdse rapportages die duidelijk laten zien hoeveel CO2-reductie de acties opleveren
 • Je hebt met ons persoonlijk contact. Geen online formulieren en aanvragen, gewoon een echt gesprek met je persoonlijke energieadviseur
 • Via koppeling met ons energiemanagementplatform 24/7 inzicht in alle energiestromen van je organisatie
 • We nemen het reduceren van jouw energiestromen naar CO2-neutraal volledig voor jouw uithanden. Van plannen maken tot plannen uitvoeren. Dat noemen wij complete ontzorging!

Interesse om samen met TUMS (verder) te verduurzamen?

Neem dan contact op met onze Productmanager Stephan Speksnijder, hij vertelt je er graag meer over, E. sspeksnijder@tumsbv.nl, M.  06 83 03 43 49.

Alvast lezen hoe dit werkt in de praktijk? Hier leest u over hoe we Omnium hebben geholpen met verduurzamen van hun energievoorziening: een ware metamorfose! We staan klaar om ook u te helpen.