TUMS Meetdiensten
Interesse in een meter of energiemonitoring Offerte aanvragen
Interesse in een meter of energiemonitoring Offerte aanvragen

Omnium

Niet zover van het centrum van Goes bevindt zich het Omnium, een sport- en recreatiecomplex. Het Omnium herbergt een subtropisch zwembad, een expeditie bos, diverse sportaccommodaties, een stadscamping en bijbehorende horeca.

Dit jaar ondergaat de energievoorziening van het Omnium een ware metamorfose. Zonnepanelen en warmtepompen gaan zorgen voor een verduurzaming van het energiegebruik van het complex.

Klant

Omnium

Locatie

Goes

Sector

Recreatie

Lappendeken

Het huidige complex is ontstaan als gevolg van een grote renovatie in 2013. De aanwezige sportvoorzieningen zijn toen vernieuwd, het zwembad uitgebreid en het tropisch oerwoud is toen aangelegd. “Dat was een ingrijpende operatie”, aldus directeur Bart van den Heuvel van het Omnium. Na de renovatie ontstond gaandeweg het beeld dat de aanwezige installaties en machines niet meer helemaal bij de nieuwe situatie pasten. Van den Heuvel: “Het was energetisch gezien een beetje een lappendeken: We hadden een Cv-installatie, wkk, wko, warmtepompen. Daar moest het een en ander te verbeteren zijn, zo was onze overtuiging.”

“Het was energetisch gezien een beetje een lappendeken: We hadden een Cv-installatie, wkk, wko, warmtepompen. Daar moest het een en ander te verbeteren zijn, zo was onze overtuiging.” Bart van den Heuvel, directeur Omnium

De noodzaak om er eens goed naar te kijken was er ook vanwege opgelegde bezuinigingen. Duidelijk was namelijk dat energie met personeel en onderhoud van de installaties de belangrijkste kostenposten voor het Omnium vormen. “Het probleem was echter dat we geen vergelijkingsmateriaal hadden. Het Omnium is uniek in zijn opzet”.

TUMS Meetdiensten

Het Omnium heeft contact opgenomen met TUMS Meetdiensten om ondersteuning te bieden bij de SDE-aanvraag, maar vooral ook voor een grondige analyse van de technische installaties. Dat laatste was op advies van de gemeente Goes, waar het Omnium deel van uitmaakt. De gemeente heeft goede ervaringen met de business unit nadat zij enkele jaren geleden op zoek was naar een nieuwe partij die het beheer en onderhoud van een WKO (Warmte Koude Opslag)- installatie in de wijk Ouverture voor haar rekening kon nemen. Sinds 2018 vervult TUMS Meetdiensten deze rol naar tevredenheid van zowel de gemeente als de bewoners van de wijk.

Doorrekenen

Op advies van TUMS Meetdiensten heeft het Omnium eerst een specialist het pand warmte- en koeltechnisch laten doorrekenen. Daarbij zijn de gebouwen gemodelleerd om te bepalen wat de warmte en koelbehoefte zouden moeten zijn. Aan de hand van de eerste uitkomsten van de analyses is door TUMS Meetdiensten ook een aantal oplossingsrichtingen aangegeven.

Verduurzaming

Voor de verduurzaming van zowel de behoefte aan warmte (gas) als elektriciteit is met TUMS naar verschillende mogelijkheden gekeken. Daarbij wordt ook gelijk gekeken naar de inzet van tussenmeters. “De ambitie was natuurlijk in de eerste plaats energiebesparing. Vervolgens om zoveel mogelijk elektriciteit zelf op te wekken en het aandeel gas te beperken. Niet alleen omdat we uiteindelijk van het gas ‘af’ gaan, ook omdat de kosten voor het gasverbruik het leeuwendeel vormen van de totale energiekosten”, aldus van den Heuvel. Zowel voor de elektriciteitsproductie als voor de warmteproductie zijn er drie opties inclusief de bijbehorende businesscase aan de gemeente voor gelegd. Bij de het elektriciteitsvraagstuk was het duidelijk dat er zonnepanelen ingezet zouden worden, de vraag was alleen hoeveel. Uiteindelijk is er gekozen voor ca. 2500 zonnepanelen omdat deze ook voor een belangrijk deel kunnen voorzien in de elektriciteitsbehoefte van de warmtepompen die voor de benodigde warmte gaan zorgen.

CO2-compensatie

Buiten de invulling voor de elektriciteitsvraag om zullen de zonnepanelen ook voor de nodige CO2-compensatie zorgen. De vermindering van de jaarlijkse CO2-uitstoot  komt ruwweg overeen met  20.000 bomen. De totale CO2-compensatie over 25 jaar wordt geschat op ca. 11 miljoen kg CO2.

Na de plaatsing van de zonnepanelen bedraagt het aandeel eigen opgewekte elektriciteit bedraagt ca. 31%. Naast bovenstaande voordelen is het ook een verantwoorde investering. Naar schatting zal de installatie binnen 9 jaar terugverdiend zijn.

Omnium Goes

12 warmtepompen

Er komen in totaal twaalf HT (Hoge Temperatuur) warmtepompen van elk ongeveer 50 kW.
Deze installatie wordt ook voorzien van een specifiek buffervat met PCM ballen om de hoeveelheid energie op te slaan die nodig is op piekmomenten en is daardoor goed in te regelen. Door hier slim gebruik van te maken kan ook warmte worden opgewekt als er door de zonnepanelen stroom beschikbaar is. Door te kiezen voor twaalf warmtepompen van 50kW kunnen er al naargelang de behoefte meer of minder warmtepompen ingeschakeld worden.

Enduris

Bij de realisatie zal TUMS betrokken blijven. “Om te meten en te monitoren, maar ook omdat het van belang is om een deskundige partij in de nabijheid te hebben. Ik heb wel gemerkt dat dienstverlening ‘op afstand’ niet goed werkt”, aldus Bart van den Heuvel.
Volgens de planning moet de nieuwe installatie in december operationeel zijn. Dat houdt in dat Enduris ook aan de bak moet. De Zeeuwse netbeheerder moet zorgen voor aanpassingen in de netaansluitingen; deze moeten verzwaard worden. Ook moet er een nieuwe laagspanningsinrichting komen.

"Om te meten en te monitoren, maar ook omdat het van belang is om een deskundige partij in de nabijheid te hebben. Ik heb wel gemerkt dat dienstverlening ‘op afstand’ niet goed werkt." Bart van den Heuvel, directeur Omnium

RES

De verduurzaming van het Omnium sluit goed aan bij de ambitie van de gemeente Goes om het energieverbruik te verduurzamen. Het Omnium is één van de grootste panden en zo zet de gemeente een belangrijke stap. Dat geldt ook voor de Regionale Energiestrategie (RES) Zeeland. Een belangrijk deel van de duurzame energie die in deze provincie gerealiseerd moet worden, moet komen van zonne-energie. Het Omnium draagt hier een steentje aan bij. En met zonnepanelen op het dak en niet op land of op zee, zoals de Zeeuwen graag willen.