TUMS Meetdiensten
Interesse in een meter of energiemonitoring Offerte aanvragen
Interesse in een meter of energiemonitoring Offerte aanvragen

De eerste elektriciteitsmeters

Het meten is bijna even oud als de energievoorziening. Immers, de afgenomen elektriciteit – en later het gas – moest worden gemeten om tot een correcte afrekening te kunnen komen. De eerste elektriciteitsmeters werkten op elektrolyse, gevolgd door een motorische meter en daarna kwam de elektromagnetische kilowattuur meter. Deze kent een schijf of spoel die een aantal omwentelingen per kWh maakt. Het aantal omwentelingen wordt door een telwerk geregistreerd.

Slimme meter

De gasmeter registreert het gasverbruik en hangt bij huishoudens evenals de elektriciteitsmeter meestal in de meterkast. Er zijn verschillende gasmeters; het type hangt af van de zwaarte van een aansluiting.

Tegenwoordig hebben veel consumenten een slimme meter. Een slimme meter is op afstand afleesbaar. Huishoudens kunnen hun energieverbruik daardoor beter in de gaten houden en een meteropnemer is niet meer nodig. Enkele jaren geleden zijn de netbeheerders begonnen met een landelijke uitrol. De meeste huishoudens, m.u.v. degenen die een slimme meter weigeren, beschikken inmiddels over een slimme meter.

Telemetriemeter

Klanten die een gecontracteerd transportvermogen hebben groter dan 100 kW, of per jaar meer dan 170.000 m3 gas verbruiken, zijn wettelijk verplicht gebruik te maken van een  telemetrie meter. Bij een telemetrie meter worden elektriciteit- en gasverbruik op afstand uitgelezen. Een meetbedrijf registreert het daadwerkelijk afgenomen energieverbruik. Dit gebeurt volgens de meetcode elektriciteit. In de meetcode elektriciteit staan onder andere bepalingen met betrekking tot de meetverantwoordelijkheid, waaronder het verzamelen van meetdata, leveren en plaatsen van de meter, validatie van het verbruik, verzending gegevens naar de netbeheerder, periodieke controle en onderhoud. De meetcode  is een onderdeel van de Nederlandse Elektriciteitswet 1998.

100 jaar ervaring

Er is de afgelopen 100 jaar veel gebeurd, zowel op technologisch als organisatorisch vlak. Wat niet is veranderd is de deskundigheid van TUMS Meetdiensten. Die is onveranderd groot gebleven.

 • 1919: Oprichting PZEM (Provinciale Zeeuwse Elektriciteits Maatschappij)
  Start van de reguliere elektriciteitsvoorziening in de provincie Zeeland, met de provincie Zeeland als grootste aandeelhouder
 • 1934:  Oprichting  ZEGAM (Zeeuwse Gasmaatschappij). Deze verzorgt vanaf 1966 de omschakeling op aardgas, dat door de Nederlandse Gasunie werd geleverd
 • 1970:  Fusie van PZEM en ZEGAM tot Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij
 • 1991:  DELTA ontstaat uit fusie van PZEM met de Watermaatschappij Zuidwest Nederland (WMZ)
 • 2004: Oprichting Evides als gevolg van de fusie van het waterbedrijf van DELTA met waterbedrijf Europoort
 • 2014: De regionale netbeheerder DNWB en DELTA Infra gaan samen de DELTA Netwerkgroep vormen
 • 2015: De naam van de regionale netbeheerder wordt gewijzigd in Enduris
 • 2017: DELTA Netwerkgroep gaat deel uitmaken van de Stedin Groep.
  De meetdiensten waren binnen DNWG Infra al ondergebracht in BU TUMS. De BU opereert  op de markt onder de naam TUMS Meetdiensten
 • 2021: TUMS wordt verzelfstandigd en gaat verder als TUMS B.V. (op de markt: TUMS Meetdiensten
 • 2022: TUMS Meetdiensten is op 1 januari 2022 verkocht aan Censo . TUMS blijft actief op de markt onder de (eigen) naam TUMS Meetdiensten