TUMS Meetdiensten
Interesse in een meter of energiemonitoring Offerte aanvragen
Interesse in een meter of energiemonitoring Offerte aanvragen

Duurzame Energie Sirjansland

DES is een initiatief van drie glastuinbouwbedrijven, te weten Prominent Grevelingen, Van Noord Tomaten en Van Duijn Aubergines. Gezamenlijk hebben ze de vennootschap Duurzame Energie Sirjansland  B.V. (DES dus) opgericht.
Door het stoken van biomassa verwachten de ondernemingen meer dan 6,5 miljoen kubieke meter aardgas te besparen. Daarnaast leidt het gebruik van biomassa tot een vermindering van 12 miljoen KG CO2, omdat de CO2 uit de rookgassen wordt afgevangen.
“We willen onze teelt verduurzamen. Tegelijkertijd wordt de CO2 gebruikt om de plantengroei te bevorderen. ”, aldus Johan Sol van DES. Naar verwachting kan de biomassa voor 70%  in de energiebehoefte van de installatie voorzien (8 MW aan warmte). De resterende 30% moet in de toekomst van aardwarmte of zonnepanelen komen. Dan zijn de tuinders volledig “fossielvrij”.

TUMS Meetdiensten

TUMS Meetdiensten was vanaf het eerste moment betrokken bij het initiatief door het opstellen van een meetprotocol. Voor het verkrijgen van een subsidie was een beschrijving van de warmtemetingen noodzakelijk. Ook was TUMS betrokken bij het selectieproces en het juist inbouwen van de warmtemetingen.

Momenteel verricht TUMS Meetdiensten de controle en communicatie omtrent de warmtemetingen. De metingen vinden plaats op basis van uurwaarden en worden verstrekt via de webportal EMI (Energie Management Informatie) van TUMS Meetdiensten. Op die manier hebben de betrokkenen bij DES inzage in de warmte opwek van de installatie. Maandelijks wordt in verband met de verstrekte subsidie een meetrapportage opgesteld.

"Het is interessant en leuk om vanuit onze rol als meetbedrijf betrokken te zijn bij een duurzaam initiatief als DES" Leendert Deurwaarder, Engineer TUMS Meetdiensten

Tussenmeters

De drie bedrijven krijgen ook inzage in de verdeling en toewijzing van de warmtestromen naar de individuele bedrijven. Dat gebeurt via drie tussenmeters die zijn aangesloten op de geplaatste dataloggers. De meetwaarden worden ook in EMI gepresenteerd.

“Met haar dienstverlening voegt TUMS Meetdiensten echt iets toe” Johan Sol, DES