TUMS Meetdiensten
Interesse in een meter of energiemonitoring Offerte aanvragen
Interesse in een meter of energiemonitoring Offerte aanvragen

Wel eens gehoord van ‘botstoets’ Nee? Nou ik ook niet, althans tot 10 september jl. had ik er nog nooit van gehoord. Eerst dacht ik nog aan de kermis, want ondanks alle veranderingen, zie je op de meeste kermissen nog de vertrouwde botsauto’s. “Nu gaan ze impact van het botsen zeker meten op de fysieke gesteldheid van een betrokkene”, was daarom mijn eerste gedachte. Je kunt je namelijk lelijk bezeren, vooral wanneer je het doelwit bent van iemand achter je, zo weet ik uit ervaring.

Regionale Energie Strategie

Maar nee, ik bleek helemaal fout te zitten. De botsproef heeft te maken met het Zeeuwse Energieakkoord. Allerlei betrokken en maatschappelijke partijen hebben de afgelopen periode hun hoofd gebroken hoe het Energieakkoord in Zeeland uitgewerkt kan worden. Een paar maanden geleden leidde dat tot een akkoord, een Regionale Energie Strategie . In Nederland moeten er ruim 30 van dergelijke RES-en komen en de meeste zijn nog aan het broeden. Inmiddels heeft een commissie van wijzen de Zeeuwse plannen getoetst: voldoen ze wel een de uitgangspunten en een aantal ijkpunten. Wel, we zijn met vlag en wimpel geslaagd. Dat is best een compliment waard, want Zeeland loopt hiermee voorop.

Aquathermie

En Zeeland kan voorop blijven lopen. Dit zit zo: De energietransitie is bij uitstek de mogelijkheid om ruimte te geven aan allerlei vormen van duurzame energie. Niet alleen op het gebied van zon en wind, maar ook door gebruik te maken van water. Dat noemen we aquathermie. In Nederland maken we daar nu al op een bescheiden schaal gebruik van, onder andere in de wijk Ouverture in Goes. Het moge echter duidelijk zijn dat in een waterrijke provincie als Zeeland de potentie enorm is.

Gelukkig zie ik in de Zeeuwse plannen een forse ambitie om hernieuwbare elektriciteit op te wekken. Maar liefst 11 petajoule, hetgeen neerkomt op het jaarverbruik van 165.000 mensen, moet er in de jaren tot 2030 geproduceerd worden. De bijdrage van energie uit water is met 0,5 petajoule weliswaar bescheiden, maar substantieel. Inspanningen op dit gebied bieden ons de mogelijkheid om ervaring op te doen, want deze vorm van energieopwekking zal voor Nederland en dus Zeeland alleen maar belangrijker worden. Daar ben ik van overtuigd.

Bert van Houten,
Buisiness developer TUMS Meetdiensten