TUMS Meetdiensten
Interesse in een meter of energiemonitoring Offerte aanvragen
Interesse in een meter of energiemonitoring Offerte aanvragen

Taken en verantwoordelijkheden van een meetbedrijf

In onze economie speelt energie een belangrijke rol. De industrie, en dan vooral de chemische industrie, neemt een leeuwendeel voor haar rekening.  Maar ook in kantoorgebouwen en woningen is energie niet weg te denken. Vanzelfsprekend moet iedere gebruiker afgerekend worden op zijn verbruik. Voor woningeigenaren gebeurt dit meestal via de netbeheerder. Zij hebben vaak een kleine aansluiting en worden daarom aangemerkt als kleinverbruiker.

Veel bedrijven, en met name industriële ondernemingen, hebben een grotere aansluiting. We hebben het dan over een aansluiting die groter is dan 3×80 Ampère (vanaf 100.000 kWh). Bij gas gaat het om een aansluiting met de capaciteit groter dan G25 en die meer dan 40 m³ gas per uur doorlaat. We spreken dan van een grootverbruiker. Deze grootverbruikers zijn verplicht om gebruik te maken van een gecertificeerde meetverantwoordelijke, die ze zelf kunnen aanwijzen. De certificering wordt verzorgd door de landelijke netbeheerder TenneT. Zo’n certificaat krijg je niet zomaar. Daarvoor moet een meetbedrijf aan een aantal eisen voldoen, vermeld in de zogenaamde Meetcode. Alle gecertificeerde meetbedrijven in Nederland staan vermeld in het MV-register. De belangrijkste taken van een meetbedrijf zijn:

  • Het leveren en plaatsen van de energiemeter(s);
  • Het lezen en verzamelen van de benodigde meetdata;
  • Het valideren en verzenden van de meetdata naar de desbetreffende netbeheerder;
  • Het beheren en onderhouden van de meter(s) en uitvoeren van periodieke controles.

Door de energietransitie wordt de rol van de meetbedrijven nog groter. Door het toenemende aandeel van duurzame energie – wind en zon – zal het verbruik van elektriciteit veranderen en steeds meer fluctueren; efficiënt datamanagement is daarbij van groot belang.

TUMS Meetdiensten als meetbedrijf

TUMS Meetdiensten is een gecertificeerde meetverantwoordelijke en verricht elektriciteit-, gas-, water-, stoom en warmtemetingen. TUMS Meetdiensten is actief in heel Nederland. TUMS maakte deel uit van DELTA en DNWG, maar staat vanaf 2021 op eigen benen. Onze dienstverlening leidt veelal tot een langdurige relatie met klanten. Dat doen we met 27 medewerkers vanuit Goes. Naast het verrichten van genoemde meetdiensten ondersteunt TUMS klanten bij het verduurzamen van hun energieverbruik en door inzage te geven in hun verbruiken.

Onze webportal EMI (Energie Management Informatie) biedt inzicht in de meetdata van alle aanwezige meters. EMI is volledig aan te passen aan de specifieke situatie van de klant. De klant krijgt inzage in de meetgegevens van de verschillende meters en kan deze met elkaar vergelijken. Dit kan vervolgens in één overzicht gecombineerd worden voor alle disciplines (dus elektriciteit-, gas-, water-, stoom en warmtemetingen). Gebruikers kunnen gemakkelijk eigen analyses en rapportages maken.

Meer over EMI

 

MesWeb

EMI is prima te combineren met een andere portal, te weten MesWeb. MesWeb is een tool ten behoeve van het meterbeheer. Via MesWeb krijgen gebruikers alle mogelijke informatie over de  aansluitingen. Ze kijken direct mee in onze systemen, die dagelijks geactualiseerd worden. De getoonde gegevens zijn voorzien van een versienummer, dus de mutatiehistorie is ook zichtbaar. Alle gegevens zijn gemakkelijk te exporteren naar Excel, CSV, PDF of PNG. Zo krijgt een gebruiker een actueel en duidelijk inzicht in de data van zijn meetinrichtingen.

Veelgestelde vragen over MesWeb