TUMS Meetdiensten
Interesse in een meter of energiemonitoring Offerte aanvragen
Interesse in een meter of energiemonitoring Offerte aanvragen

We moeten straks van het aardgas af. Maar hoe zit het dan met het douchen, koken en niet te vergeten het verwarmen van onze woningen?

Regionale Energie Strategieën

Nederland telt 12 provincies en 30 RES-sen. Wist u dat? Het eerste waarschijnlijk wel, maar als u het tweede niet wist, hoeft u zich niet te schamen. Een RES is vaak nog een onbekend fenomeen. Toch zijn er veel Nederlanders momenteel volop in de weer voor een RES. Dat heeft alles te maken met het Klimaatakkoord. In december 2015 kwam in Parijs het klimaatakkoord tot stand. Nederland heeft het akkoord dat in 2020 (dit jaar dus!) in werking treedt in 2016 ondertekend.  Alle deelnemende landen hebben zich gecommitteerd om in 2040 minstens 40% minder CO2 uit te stoten. In het Nationale Klimaatakkoord van juni 2019 deed  onze overheid er zelfs nog een schepje bovenop. Ze wil in 2030 49% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990.

Warmteplannen

De uitwerking van de nationale afspraken in het Klimaatakkoord is neergelegd bij 30 Regionale Energie Strategieën. Daar staat de afkorting RES dus voor. In een RES zitten gemeenten, provincies, waterschappen en netbeheerders bij elkaar om concrete afspraken te maken: bij voorbeeld waar komen de windparken of zonneweides. Tegelijkertijd zijn gemeenten druk bezig met het opstellen van warmteplannen. Ze moeten uiterlijk 2021 per wijk aangeven wat het alternatief wordt voor aardgas. Wordt het restwarmte, warmte uit oppervlaktewater of de bodem, of elektrisch. Een heel gepuzzel en geen gemakkelijke opgave.
De impact is groot en veel inwoners zitten er niet op te wachten om ‘hun gas’ op te geven. Bovendien ontbreekt het veel gemeenten aan een grondige kennis. Het is dan ook niet verwonderlijk dat betrokkenen zich druk aan het oriënteren zijn.

Ouverture: energie uit oppervlaktewater

Afgelopen week was het Netwerk Aquathermie (NAT) op bezoek in Goes. Deze groep houdt zich bezig met warmte uit oppervlaktewater, ook wel aangeduid als TEO (Thermische energie uit oppervlaktewater). Ze konden zelf kennismaken met een project waar al sprake is van een warmte & koude opslagsysteem met toepassing van TEO.
Ik mocht ze iets vertellen over Ouverture. In deze wijk zijn 243 woningen, 2 appartementsgebouwen met in totaal 79 appartementen en een brede school al jarenlang aangesloten op een warmtenet. De kinderziektes zijn er uit en de ervaringen zijn positief. Met de kennis en expertise op dit gebied hebben we hier in de regio een voorsprong. Niet voor niets kwamen de landelijke deskundigen naar Goes om een kijkje te nemen. Zeeland heeft grote gebieden met veel water en wil graag gezien worden als een innovatieve provincie. Ik zou zo zeggen: Gemeenten in Zeeland pak je kans!

Bert van Houten,
Buisiness developer TUMS Meetdiensten