TUMS Meetdiensten
Interesse in een meter of energiemonitoring Offerte aanvragen
Interesse in een meter of energiemonitoring Offerte aanvragen

De afgelopen jaren kregen we regelmatig te horen dat Nederland hopeloos achter liep als het ging om de inzet van duurzame energie. We werden zelfs vergeleken met derde wereld landen en Duitsland als gidsland genoemd. In 2014 werd er op gewezen dat Nederland van de EU-landen onderaan bungelde.  5,5 procent van alle verbruikte energie in Nederland kwam toen uit hernieuwbare bronnen. Alleen Malta (4,7) en Luxemburg (4,5) deden het nog slechter.

Indrukwekkende Inhaalrace

De afgelopen jaren is er veel veranderd, zoals we allemaal ook kunnen zien. We zien op veel daken tegenwoordig zonnepanelen, windturbines op land zijn ook geen uitzonderingen meer en vooral op zee zien we talloze windparken verrijzen. TenneT en de regionale netbeheerders hebben de handen vol om het alle opgewekte elektriciteit aangesloten te krijgen en initiatiefnemers krijgen tegenwoordig steeds vaker te horen dat het niet lukt: het netwerk is vol!
De bedrijvigheid zien we terug in de cijfers. De afgelopen maand kon de vlag uit. Het bleek dat in de maand 20 procent van de elektriciteit duurzaam is opgewekt. Windturbines waren met een aandeel van 9,4 procent hofleveranciers, zonnepanelen waren goed voor een aandeel van 4,9 procent.
Sinds juni hebben we ook een Klimaatakkoord en komen de Duitsers naar Nederland om te vernemen hoe we dat voor elkaar hebben gekregen.

Niet hoog op de agenda

Allemaal heel mooi natuurlijk, maar we moeten oppassen dat we niet achterover gaan leunen en ons heil niet alleen zoeken in de productie van duurzame energie. Energiebesparing is naar mijn idee teveel een ondergeschoven kindje. Daar wordt veel te weinig aandacht aan besteed, terwijl er op dat gebied veel te halen valt. Veel bedrijven hebben nog niet de moeite genomen om te voldoen aan deze meldplicht. Het lijkt er dus op dat bij hen energiebesparing niet hoog op de agenda staat. Het zou me niet eens verbazen als er bedrijven tussen zitten die werk maken van elektrisch rijden maar nog niet gemeld hebben welke energiebesparende middelen ze hebben getroffen. Daarom herhaal ik nog maar een keer: energiebesparing begint met inzicht in het energieverbruik. Daarvoor zijn allerlei tools op de markt. Ze geven op alle mogelijke manieren inzicht, zijn makkelijk te implementeren en kosten een schijntje.