TUMS Meetdiensten
Interesse in een meter of energiemonitoring Offerte aanvragen
Interesse in een meter of energiemonitoring Offerte aanvragen

Volgens de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland laat de naleving van de Informatieplicht energiebesparing door bedrijven nog te wensen over.  Ruim 1000 bedrijven moeten nog melden wat ze hebben gedaan op dat gebied.

Vooral kantoren laten het afweten

Veel Zeeuwse bedrijven voldoen nog niet aan de Informatieplicht energiebesparing. Dat meldt de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland, die moet toezien op de naleving van de informatieplicht Energiebesparing. Sinds 1 juli 2019 zijn bedrijven verplicht om te melden welke energiebesparende maatregelen ze hebben doorgevoerd.
Naar schatting van de RUD gaat het om in Zeeland om circa 2.900 bedrijven c.q. instellingen die aan deze verplichting moeten voldoen. Een jaar na de invoering hebben ruim 1000 bedrijven hieraan nog niet voldaan. Vooral eigenaren van kantoren laten het afweten, bij hen blijkt nog veel onbekendheid te heersen.

Activiteitenbesluit milieubeheer

De informatieplicht is een aanvulling op het Activiteitenbesluit milieubeheer en geldt voor bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar gebruiken. Betrokken bedrijven kunnen gebruikmaken van een lijst met erkende maatregelen energiebesparing. Erkende maatregelen zijn maatregelen met terugverdientijd van 5 jaar of minder, die zijn opgesteld door de overheid (RVO). Voor de registratie van de genomen maatregelen dienen bedrijven gebruik te maken van het eLoket van RVO. Na de eerste rapportage moet bedrijven om de vier jaar rapporteren over de genomen energiebesparende maatregelen.

Terugverdientijd

Het aantal bedrijven dat voldoet aan deze verplichting valt dus tegen en dat is jammer in meerdere opzichten. In de eerste plaats natuurlijk omdat energiebesparing een belangrijke hoeksteen is van het Klimaatakkoord. Om te komen tot een duurzame energievoorziening zal de komende jaren miljarden geïnvesteerd moet worden. Om die investeringen enigszins binnen de perken te houden ligt het voor de hand om eerst te kijken of er bespaard kan worden op het verbruik. In de tweede plaats is het ook voor de ondernemers financieel aantrekkelijk om hier naar te kijken, omdat bij veel van de treffen maatregelen de terugverdientijd kort is. Het is dan ook belangrijk dat energiebesparing meer aandacht krijgt en dat we ons niet blindstaren op windturbines en zonnepanelen, die ook nog eens een enorme impact hebben op het landschap. Dat geldt overigens eveneens voor de huishoudens, ook daar moet meer aandacht komen voor energiebesparingsmogelijkheden.

Bert van Houten,
Buisiness developer TUMS Meetdiensten