TUMS Meetdiensten
Interesse in een meter of energiemonitoring Offerte aanvragen
Interesse in een meter of energiemonitoring Offerte aanvragen

Met alle plannen in Nederland, zoals de vele woningen die gebouwd moeten worden en de uitvoering van het Klimaatakkoord wordt het woekeren met de ruimte. Dat vergt een structurele afstemming en regie.

Eén miljoen woningen

Kent u het nog? VROM, oftewel het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Dertig jaar lang een vertrouwde naam in de media. Tot 2010, toen het departement werd opgeheven en opgesplitst over vier (!) andere ministeries.  Anno 2020 schreeuwt ons land om een dergelijke ministerie, zo zou je kunnen zeggen. Ga maar na: in 2018 werd bekend dat er tot 2030 één miljoen woningen bij moeten komen. Met de daaropvolgende stikstof- en Coronacrisis liggen we eind 2020 nog niet echt lekker op schema. Enkele weken geleden maakte het kabinet daarom bekend extra miljoenen beschikbaar te stellen om de woningbouw vlot te trekken.

Ruimte

Echter, daarmee zijn we er nog niet, want er is nog een groot probleem: ruimte. Waar is nog voldoende ruimte beschikbaar? Het wordt echt woekeren met de ruimte. Een mooi voorbeeld dat onlangs de televisie haalde is het poldergebied Rijnenburg en Reijerscop. Vlakbij Utrecht en de snelwegen A12 en A2, kortom ideaal om er nieuwe woningen te bouwen. De gemeente Utrecht besliste evenwel anders en liet in de zomer weten dat er acht windmolens van 235 meter hoog en ongeveer 230 hectare aan zonnevelden mogen komen. Weg woningen.

RES

Ik vrees dat het hier niet bij zal blijven. Het voorstel van de gemeente Utrecht maakt namelijk deel uit van de Regionale Energie Strategie (RES). De afgelopen jaren hebben dertig van dergelijke RES’en zich gebogen over de uitwerking van het Klimaatakkoord. Samen met de netbeheerders hebben ze  plannen opgesteld hoe de energietransitie gestalte moet krijgen in de regio: waar komen zonneparken, waar windturbines en wat is de impact? Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft al die plannen tegen het licht gehouden en wat blijkt: zonne-energie is oververtegenwoordigd. Gek is dat niet. Bestuurders hebben natuurlijk ook gezien wat er in de Veenkoloniën gebeurde. De bevolking daar was faliekant tegen windmolens. Zonneparken lijken dus veel veiliger.

Regie

Maar ook hier doemen de problemen al op: netbeheerders worden niet vrolijk van deze eenzijdige oriëntatie, de maatschappelijke weerstand tegen windparken neemt ook toe en vooral waar laat je al die windparken in het overvolle landje? Want, zo werd er ook geconstateerd: regie bij de uitvoering van al deze plannen is wel nodig. De impact van alle plannen wordt namelijk vergeleken met die van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening uit 1988 en juist… toen hadden we nog een VROM.

Bert van Houten,
Business developer TUMS Meetdiensten