TUMS Meetdiensten
Interesse in een meter of energiemonitoring Offerte aanvragen
Interesse in een meter of energiemonitoring Offerte aanvragen

Vandaag heeft Zeeland zijn RES 1.0 gepresenteerd; als eerste in Nederland. Dat is op zich goed nieuws. Daarmee heeft de provincie zich op de kaart gezet.

Regionale Energiestrategie

RES staat voor Regionale Energiestrategie. Nederland kent in totaal 30 RES-en. In een RES beschrijft een regio welke bijdrage zij gaat leveren aan de realisatie van de klimaatdoelen waaraan Nederland zich verbonden heeft. Welke keuzes worden er gemaakt als het gaat om de opwek van duurzame elektriciteit, de locaties voor wind en zon, energiebesparing, de inzet van mogelijke warmtebronnen etc. Dat alles gaat grote impact hebben op de leefomgeving van  de Zeeuwen.

Kerncentrale

Ook in de ‘Zeeuwse’ RES is een inventarisatie gemaakt van bestaande en toekomstige initiatieven. Een windrijke provincie als Zeeland telt al veel windturbines en voor de kust komen daar in de Noordzee een aantal windparken bij. Gelukkig wordt er wel gekeken naar alternatieven als waterstof en kernenergie. We hebben in Borssele al een kerncentrale staan die best nog wat langer door kan draaien na 2033, de afgesproken  sluitingsdatum. Ik ben ervan overtuigd dat we kernenergie nodig hebben in de transitie naar duurzaam.

Te zware elektriciteitsnetwerken

Inmiddels zijn de geleerden het er wel over eens dat alles niet op elektrisch kan, omdat we dan te zware (en dure!) elektriciteitsnetwerken moeten aanleggen. We gaan immers niet alleen van het gas af, maar ook voor een groot deel van de olie en benzine. Voor de industrie is waterstof een alternatief. Maar om dat te produceren hebben we elektriciteit nodig als grondstof.
We wekken in Nederland nu nog maar 8,6 % duurzame elektriciteit op; voor mij geen optie om dat nu al om te zetten naar waterstof. Eerst maar eens de huidige kolengestookte centrales in Nederland uit bedrijf nemen. Dan maar even wat meer kernenergie uit Frankrijk inkopen. Gas halen we tenslotte tegenwoordig ook al uit Rusland…

Bert van Houten,
Buisiness developer TUMS Meetdiensten