TUMS Meetdiensten
Interesse in een meter of energiemonitoring Offerte aanvragen
Interesse in een meter of energiemonitoring Offerte aanvragen

Begin juni trad in de provincie Zeeland een nieuw college van Gedeputeerde Staten aan. De partijen die elkaar bestuurlijk hadden gevonden, presenteerden online vol trots hun coalitieakkoord, Samen verschil maken. Ik vrees dat maar weinig Zeeuwen dit lezen en dat is jammer, want het is het toch interessant om te weten wat ze met de provincie voor hebben.

Energietransitie

Het standpunt over energie had mijn bijzondere aandacht. Tegenwoordig kun je er niet meer omheen: ik bedoel het Klimaatakkoord en de daarmee samenhangende energietransitie. Zo langzamerhand is iedereen er wel van doordrongen dat deze ingrijpende verandering ons allemaal zal treffen.
Ik was dus benieuwd wat het college daarover te melden heeft. Dat viel niet tegen. In het document, dat 47 pagina’s omvat, gaat het al snel over de energietransitie. Het college is optimistisch en ziet de energietransitie als een economische kans, als mogelijkheid om innovatief om te gaan met het duurzaam opwekken van energie.
Zeeland is een prima locatie voor proeftuinen, zo meent het college. Vervolgens worden er een aantal ‘elementen’ uit de Regionale Energiestrategie (RES) opgesomd.

Zeeland. Land in Zee

Daar stokt mijn enthousiasme echter.  Deze opsomming is eigenlijk de bekende riedel van zon, wind en energiebesparing. Jammer, en een gemiste kans. Waarom focust Zeeland zich niet op activiteiten waarmee de provincie zich kan onderscheiden? En dan heb ik het natuurlijk over water. Dat zou ook mooi aansluiten bij de positionering van de provincie: Zeeland. Land in Zee.

Proeftuin energie uit oppervlaktewater

De provincie gaf in 2017 opdracht tot een Warmteplan voor Zeeland. In dat plan, maar ook in eerdere plannen is de uitkomst dat er in Zeeland voldoende mogelijkheden zijn om van warmte gebruik te maken. Daarbij gaat onder andere om Thermische Energie uit Water, oftewel warmte uit oppervlaktewater. Ik zou zo zeggen, laten we in Zeeland inderdaad kiezen voor een proeftuin. In dit geval voor energie uit oppervlaktewater. Daar hebben we genoeg van en past bij onze provincie. Water in plaats van aardgas om de huizen en gebouwen in Zeeland te verwarmen.