TUMS Meetdiensten
Interesse in een meter of energiemonitoring Offerte aanvragen
Interesse in een meter of energiemonitoring Offerte aanvragen

Gaat de nieuwe Energiewet de Energietransitie echt helpen?

Blog Frank Scheunhage, manager Techniek TUMS,

Om de doelen van het Klimaatakkoord te halen is er een energietransitie nodig. Een drastische verandering van fossiele brandstoffen naar schone, hernieuwbare energiebronnen. Daarvoor is weer een nieuwe Energiewet nodig.

Consultatie

Het is, denk ik, velen ontgaan, maar op 17 december jl. is  Minister Wiebes gestart met de consultatie van de nieuwe Energiewet, die de Gaswet en Elektriciteitswet 1988 samenvoegt in één wet. De nieuwe wet moet de energietransitie faciliteren en stimuleren. Stakeholders kunnen tot 11 februari a.s. reageren.

Sinecure

Toch is het de moeite waard om hier even bij stil te staan. Het is namelijk een ambitieuze onderneming, want de nieuwe wet moet niet alleen de uitvoering van de afspraken in het kader van het Klimaatakkoord mogelijk maken, ze moet ook aansluiten bij de Europese regelgeving op het
vlak van de Europese interne energiemarkt (het ‘Clean Energy Package’). En ook bij ander nationaal beleid, zo wordt er aan toegevoegd. Daarbij moet er in de wet rekening worden gehouden met de betaalbaarheid en de belangen van de afnemer. Deze moet meer bescherming en ruimte krijgen. Hij moet meer ruimte krijgen om zelf actief te worden op de energiemarkt en meer bescherming als het gaat om het gebruik en beheer van data. Geen sinecure dus, deze exercitie.

Ruimte

De wet moet voorts ruimte bieden voor innovatie en experimenten. De huidige wetten moeten dat in zekere zin ook, maar daar wordt slechts in beperkte mate gebruik van gemaakt. Hoe komt dat? Het lijkt erop dat er geen analyse is gemaakt van de huidige Gas -en Elektriciteitswet. Boden ze wellicht toch te weinig ruimte voor nieuwe initiatieven? Nu wordt volstaan met de opmerking dat ze niet passen bij de huidige ontwikkelingen.

Innovatie

Op zich is het een knap van Wiebes’ ambtenaren om een coherent verhaal te schrijven waarin alle  relevante wet- en regelgeving en ontwikkelingen zijn opgenomen. Heel slim geclusterd in zes pijlers, toch moet het monnikenwerk geweest zijn. Ondanks deze prestatie blijft er gevoel van twijfel. Is het allemaal niet te complex geworden? Welke waarborgen zijn er dat de nieuwe wet wel voldoende mogelijkheden biedt voor innovatie.  Het lijkt erop dat met name de SDE als vliegwiel moet fungeren. Kijkend naar zonne-energie krijg je de indruk dat vooral subsidies en niet zozeer innovatieve concepten de drijfveer voor de investeringen waren. En waarom worden partijen als de netbeheerders en eigenaren van de zogenaamde Gesloten Distributiesystemen (GDS) geen mogelijkheden geboden om als innovatieve trekpaarden te fungeren. De minister is blijkbaar bang voor te veel ondernemerschap en daarom blijven de commerciële mogelijkheden voor hen beperkt. Een gemiste kans voor de energietransitie in mijn optiek. Innovatie speelt een sleutelrol in het welslagen van de energietransitie, daar is iedereen het wel over eens. Iets meer commerciële armslag voor de netbeheerders als facilitators van deze transitie was daarom wel verstandig geweest om de energietransitie vooruit te helpen.

Bert van Houten
Business developer TUMS Meetdiensten