TUMS Meetdiensten
Interesse in een meter of energiemonitoring Offerte aanvragen
Interesse in een meter of energiemonitoring Offerte aanvragen

Kantooreigenaren moeten aan de bak

RVO kwam onlangs met de uitkomsten van een onderzoek naar het energielabel van kantoren. Op 1 januari 2023 moeten alle kantoren ( >100 m2) in Nederland minimaal over energielabel C beschikken.

weinig kantoren met energielabel C

Drie jaar voor de ingangsdatum was  RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) benieuwd naar de stand van zaken en deed onderzoek.
Uit het onderzoek komt naar voren dat er nog werk aan de winkel is. RVO schat dat er plm. 96.000 kantoren in Nederland zijn. 56% Van de kantoren beschikt nog niet over een energielabel, 44% dus wel. Het gaat hierbij om 44.000 kantoren. Slechts 32% hiervan beschikken over een C-label of hoger.
Zoals bekend, moet Nederland alle zeilen bijzetten om de klimaatdoelen te bereiken. Te verwachten is dat de overheid dan ook streng gaat controleren omdat de te verwachten energiebesparing al is ‘ingeboekt’.

Hulpmiddelen

Wacht daarom niet af en begin met het verkrijgen van inzicht in uw energieverbruik. TUMS Meetdiensten biedt verschillende hulpmiddelen. Onze webportal EMI (Energie Management Informatie) geeft een overzicht van alle energiestromen, bijvoorbeeld het elektriciteits- of het gasverbruik. Ook kunnen er over elke gewenste periode rapportages van de meetgegevens worden gemaakt, deze bewerken in zowel grafiek als ook tabelvorm, en opslaan. Het kan ook handig zijn om gebruik te maken van tussenmeters. Een tussenmeter is te vergelijken met een extra meter. Met tussenmeters krijgt u een uitgesplitst energieverbruik.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact met ons op via 0113 – 28  85 60 (bereikbaar van 08:30 – 17:00 uur), of stuur een mail aan info@tumsbv.nl.