TUMS Meetdiensten
Interesse in een meter of energiemonitoring Offerte aanvragen
Interesse in een meter of energiemonitoring Offerte aanvragen

Veel bedrijven voldoen nog niet aan Informatieplicht

Tot en met 1 juli is via het digitale loket van RVO.nl voor 22.407 kantoren en bedrijven een rapportage ingediend welke energiebesparende maatregelen zijn getroffen. Daarnaast staan er nog enkele duizenden rapportages in concept klaar om ingediend te worden. Zo’n 50.000 tot 60.000 rapportages hadden binnen moeten zijn bij RVO.

1 juli

Uit een eerste, ruwe analyse van de rapportages blijkt dat isolatie van gebouwen, ledverlichting en het toepassen van energiebeheersystemen de meest genomen maatregelen zijn. Het betreft energiebesparende maatregelen die zichzelf binnen vijf jaar terugverdienen. Deze maatregelen zijn vastgelegd in de Erkende Maatregelenlijsten.

Bedrijven en instellingen met jaarverbruik van minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas moeten vanaf 1 juli  jl. hun verbruik rapporteren via RVO.nl. De Informatieplicht is een toevoeging op de Energiebesparingsplicht die al sinds de jaren ’90 bestaat. Gemeenten zijn het bevoegd gezag en verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de Informatieplicht.

Aanbod

TUMS Meetdiensten heeft enkele weken geleden haar klanten een aanbod gedaan om gebruik te maken van een speciale energiemonitoringstool. Met deze tool, de webportal EMI (Energie Management Informatie) heeft de gebruiker overzicht van alle energiestromen, bijvoorbeeld het elektriciteits- of het gasverbruik. Ook kunnen er over elke gewenste periode rapportages van de meetgegevens worden gemaakt, deze bewerken in zowel grafiek als ook tabelvorm en opslaan.

Veel klanten hebben inmiddels gebruik gemaakt van dit aanbod. Heeft u interesse in ons aanbod, neem dan contact met ons op via info@tumsbv.nl of 0113 – 28 85 60.