TUMS Meetdiensten
Interesse in een meter of energiemonitoring Offerte aanvragen
Interesse in een meter of energiemonitoring Offerte aanvragen

Vanaf 2023 is energielabel verplicht voor kantoren

Om de klimaatdoelen te halen moet vanaf 2023 ieder kantoor groter dan 100 m2 over minimaal energielabel C beschikken. Op 1 juli 2019 had 68% van de gelabelde kantoren minimaal energielabel C. Sinds 2016 is er sprake van een behoorlijke groei.

Afwachten

Een kantoor dat in 2023 niet over minimaal energielabel C beschikt mag het niet meer als kantoor functioneren. Blijkbaar willen veel ondernemers het er niet op aan laten komen, want het aantal energielabels neemt snel toe.
De groei geldt het sterkst voor groene labels, oftewel de energielabels A, B en C. Had in 2016 nog maar de helft van de gelabelde kantoren een groen label, nu hebben bijna 28.000 van de 40.000 gelabelde kantoren zo’n groen label. Volgens de Waardering onroerende zaken (WOZ) staan in Nederland 78.000 objecten met alleen een kantoorfunctie.

Kosten

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) becijferde dat kantoren met label G voor € 57 per m2 kunnen worden omgebouwd naar label C. Om van labels D, E en F naar C te komen, rekent het EIB op renovatiekosten van tussen de € 5 tot € 37 per m2. Is het zinvol om uw gebouw zo spoedig mogelijk om minimaal niveau Energielabel C te brengen? Ja, niet alleen brengt u hiermee de energiekosten omlaag, ook voorkomt u dat uw gebouw na 2023 minder courant is.

Speciaal aanbod

Het is natuurlijk ook belangrijk om goed inzicht te hebben in het energieverbruik.  TUMS Meetdiensten heeft voor klanten daarom een aanbod om gebruik te maken van een speciale energiemonitoringstool. Met deze tool, de webportal EMI (Energie Management Informatie) heeft de gebruiker overzicht van alle energiestromen, bijvoorbeeld het elektriciteits- of het gasverbruik. Ook kunnen er over elke gewenste periode rapportages van de meetgegevens worden gemaakt, deze bewerken in zowel grafiek als ook tabelvorm, en opslaan.

Tussenmeters

Ook kan het handig zijn om gebruik te maken van tussenmeters. Een tussenmeter is te vergelijken met een extra meter. Met een tussenmeter krijgt u inzicht in het energieverbruik van verschillende ruimtes, apparaten of machines.  Hierdoor kunt u ook het effect van energiebesparende maatregelen beter beoordelen.

Geïnteresseerd in ons aanbod of in tussenmeters, neem dan contact met ons op via emt@tumsbv.nl of 0113 – 28 85 60.