TUMS Meetdiensten
Interesse in een meter of energiemonitoring Offerte aanvragen
Interesse in een meter of energiemonitoring Offerte aanvragen

Speciaal aanbod vanwege invoering Informatieplicht

TUMS Meetdiensten heeft een aanbod voor haar klanten vanwege de invoering van de Informatieplicht op 1 juli a.s. Het aanbod komt erop neer dat klanten tegen aantrekkelijke voorwaarden gebruik kunnen maken van de speciale webapplicatie van TUMS Meetdiensten.

EMI

Dankzij de webapplicatie EMI (staat voor: Energie Management Informatie) krijgen ze inzicht in het huidige energieverbruik; tegelijkertijd krijgen ze met EMI ook een beeld van het effect van de getroffen energiebesparende maatregelen.

 

Informatieplicht geldt voor bijna alle bedrijven en instellingen

De Informatieplicht geldt voor bedrijven en instellingen met een jaarlijks energieverbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 gas. Het gaat om ruim 100.000 bedrijven en instellingen. Zij moeten vóór 1 juli voor het eerst rapporteren via een speciale website welke energiebesparende maatregelen ze hebben genomen. Een deugdelijk energiemonitoringssysteem, zoals EMI, is daarbij onmisbaar. EMI voldoet aan de eisen van een EMS (Energie Management Systeem) en EBS (Energieregistratie en Beheer Systeem).

Erkende maatregelen

De Informatieplicht is bedoeld om bedrijven en instellingen aan te sporen meer werk te maken van energiebesparing en de doelen van het Energieakkoord uit 2013 te halen. Om de bedrijven en instellingen een handje te helpen heeft de overheid de afgelopen jaren voor 19 bedrijfstakken lijsten opgesteld met maatregelen ter stimulering van energiebesparing (de Erkende Maatregelenlijst, oftewel de EML). Het gaat om maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Meer informatie

Op onze website is meer informatie te vinden over de Informatieplicht en het aanbod www.tums-meetdiensten.nl/informatieplicht.