TUMS Meetdiensten
Interesse in een meter of energiemonitoring Offerte aanvragen
Interesse in een meter of energiemonitoring Offerte aanvragen

Meer houvast bij Erkende Maatregelen

Sinds 1 juli jl. moeten bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 kubieke meter gas verbruiken voldoen aan de Informatieplicht. Dat houdt in dat via een portal van RVO moeten rapporteren over de energiebesparende maatregelen die ze hebben getroffen.

Lijsten

Veel bedrijven hebben hier nog niet aan voldaan. Misschien heeft dat ook wel te maken met de onduidelijkheid over het effect van de maatregelen. Voor allerlei sectoren zijn er lijsten opgesteld met zogenaamde Erkende Maatregelen. Maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar. Bedrijven en instellingen worden geacht gebruik te maken van te maken van deze lijsten.

Kritiek

Op de lijsten bestaat echter veel kritiek. Brancheorganisaties VNO-NCW, de Koninklijke Metaalunie en Techniek Nederland stelden dat lang niet alle maatregelen op de lijsten zich binnen vijf jaar terugverdienen. Ze pleiten daarom aan inzage in de rekenmethoden en in onderliggende formules.
Onlangs heeft minister Wiebes de berekeningen waarop deze terugverdientijden zijn gebaseerd bekend gemaakt. De onderliggende waardes zijn: de investering die gedaan moet worden om de energiebesparende maatregel door te voeren, een rente van 4,34% op een eventuele lening voor de financieringskosten, verminderd met het geld dat bespaard worden op de energierekening.
De berekeningen zijn uitgevoerd door ECN/TNO.

Aanbod

Het blijft nog steeds belangrijk voor bedrijven en instellingen om goed inzicht te hebben in het energieverbruik, niet alleen van het totaal, maar ook van verschillende panden en ruimten.  TUMS Meetdiensten heeft daarom haar klanten een aanbod gedaan om gebruik te maken van een speciale energiemonitoringstool.
Met deze tool, de webportal EMI (Energie Management Informatie) heeft de gebruiker overzicht van alle energiestromen, bijvoorbeeld het elektriciteits- of het gasverbruik. Ook kunnen er over elke gewenste periode rapportages van de meetgegevens worden gemaakt, deze bewerken in zowel grafiek als ook tabelvorm en opslaan.

U kunt nog steeds gebruik maken van dit aanbod. Heeft u interesse in ons aanbod, neem dan contact met ons op via emt@tumsbv.nl of 0113 – 28 85 60.