TUMS Meetdiensten
Interesse in een meter of energiemonitoring Offerte aanvragen
Interesse in een meter of energiemonitoring Offerte aanvragen

DNWG Meetdiensten wordt TUMS Meetdiensten, wat verandert er voor u?

Per 1 oktober jl. is DNWG Meetdiensten afgesplitst van DNWG Infra B.V. en gaan wij verder als TUMS Meetdiensten. Er veranderen enkele praktische zaken. Wij lichten ze even voor u toe.

Onze dienstverlening blijft op het vertrouwde niveau dat u als klant van ons gewend bent en u behoudt dezelfde
contactpersonen. Vanaf 1 oktober a.s. veranderen er wel enkele praktische zaken. Zo krijgt u te maken
met een ander bankrekeningnummer en met een nieuw e-mailadres waarop u ons kunt bereiken. Hierover heeft iedere klant een brief ontvangen. Neemt u als klant meer dan één meetinrichting van ons af, dan kan het zijn dat u in ons klantenbestand
onder verschillende klantnamen of factuuradressen voorkomt. In dat geval heeft u ook meerdere
brieven van ons ontvangen.

Waarom wordt TUMS Meetdiensten zelfstandig?

De verzelfstandiging van TUMS heeft plaatsgevonden op 1 augustus jl. en is het gevolg van een
herstructurering binnen DNWG Groep dat deel uitmaakt van Stedin Groep. Stedin Groep wil zich
focussen op haar wettelijke taken als netbeheerder. Onze meetdiensten voor de zakelijke markt passen
daar niet meer bij. Daarom verkoopt Stedin Groep haar onderdelen die actief zijn op de commerciële
markt. Dat geldt ook voor TUMS B.V. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij u hierover informeren.

Uw klantgegevens

De verzelfstandiging van TUMS heeft de volgende consequenties voor de klantgegevens die wij van u
hebben. In het verleden bent u met DNWG Infra B.V. een overeenkomst aangegaan voor het verrichten
van meetdiensten. Daardoor heeft DNWG Infra B.V. de beschikking gekregen over klantgegevens die
mogelijk aan te merken zijn als persoonsgegevens. Op de verwerking van persoonsgegevens is de
Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing, die voor de verwerker van
persoonsgegevens bepaalde verplichtingen met zich meebrengt.

In verband met de overgang van de meetactiviteiten naar TUMS B.V. zal DNWG Infra B.V. klantgegevens
verstrekken aan TUMS B.V. en zal DNWG Infra B.V. deze klantgegevens uit haar eigen geautomatiseerde
systeem verwijderen. Indien en voor zover die klantgegevens ook aan te merken zijn als
persoonsgegevens informeren wij u bij deze over deze verwerkingsprocessen (gegevensverstrekking en
gegevensverwijdering).

Mocht u over de verzelfstandiging van TUMS of over wat dat voor u betekent nog vragen hebben,
neemt u dan gerust contact met ons op via het contactformulier of mail info@tumsbv.nl.