TUMS Meetdiensten
Interesse in een meter of energiemonitoring Offerte aanvragen
Interesse in een meter of energiemonitoring Offerte aanvragen

Controle naleving informatieplicht levert problemen op

De Informatieplicht ligt zwaar op de maag van de overheid. Eigenlijk heeft ze geen idee hoeveel vestigingen van bedrijven onder de Informatieplicht vallen. Dat maakt controle op naleving van de Informatieplicht erg lastig.

 

Energiebesparende maatregelen

Zoals bekend, moeten bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 gas verbruiken rapporteren over de energiebesparende maatregelen die ze hebben getroffen: De informatieplicht. Dat kunnen ze doen via een e-loket van RVO en op basis van een lijst met erkende maatregelen energiebesparing. Voor maar liefst 19 bedrijfstakken heeft de overheid een dergelijke lijst opgesteld. Met de informatieplicht hoopte de overheid de doelen van het Energieakkoord uit 2013 alsnog te halen.

Geen flauw idee

Enkele weken werd al duidelijk dat het nog geen storm liep met de rapportages. Nog maar weinig bedrijven hadden de moeite genomen om dit te doen. Nu is er een nieuwe kink in de kabel. De overheid heeft geen flauw idee om hoeveel bedrijven het gaat. Netbeheerders en meetbedrijven mogen echter geen gegevens verstrekken zonder toestemming van de bedrijven. En dus tast de overheid in het duister welke bedrijven een meldingsplicht hebben.
De omgevingsdiensten, de uitvoeringsorganen, hebben wel lijsten met grootverbruik-aansluitingen gekregen, maar weten niet wie of wat achter een aansluiting zit. Minister Wiebes heeft inmiddels een bedrag beschikbaar gesteld om instellingen en bedrijven die onder de informatieplicht vallen beter in beeld te brengen.